Felvehető kurzusok

Practice exercises for SQL

Az Adatbázisok c. tantárgy előadását támogató tananyag

Az Adatbázisok c. tantárgy előadását támogató tananyag.

A kurzus azt a folyamatot követi végig, amelynek során egy program igényeinek megfelelő adatbázis tervezése, optimalizálása történik meg (a fizikai megvalósítást a kurzus csak említi, az SQL nyelven történő megvalósítást az Adatbázisok - bevezetés az SQL nyelvbe c. kurzus tárgyalja). A főbb témakörök: (1) Adatmodellezés (2) Adatmodell leképezése relációs adatbázis-sémává (3) A relációs adatbázisok normalizálása

Supporting for the lecture of the subject Databases.

The course follows the process of designing and optimising a database to meet the needs of a program (the physical implementation is only mentioned in the course, the SQL implementation is covered in the course Databases - Introduction to SQL). The main topics are (1) Data modelling (2) Converting a data model to a relational database schema (3) Normalizing relational databases.

Material supporting the lectures in Databases